Home

About Leonid

Publications

Press

Comments

Downloads

Buy

Contact

Photo Galary
 
 
 
Maya Plisetskaya, 80th Birthday Tribute Gala, Royal Opera House, London - 12.02.2006.
Leonid Sukhorukov, Maya Plisetskaya and Rodion Shchedrin.
Natalia Tarasova, Maya Plisetskaya and Rodion Shchedrin.
.

 © 2005, Leonid S. Sukhorukov
Web design by Vitalij Bredenkamp vbredenkamp@web.de